Diisocyanaten volgens REACH

REACH is de Europese verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. Zij is in 2007 in werking getreden en vervangt het vroegere wetgevingskader voor chemische stoffen in de EU.

Op 4 februari 2020 heeft het REACH-comité (opgericht onder REACH, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de EU-Commissie) ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie voor een REACH-beperking voor diisocyanaten. De beperking is gepubliceerd op 4 augustus 2020 en is na een overgangsperiode van 3 jaar van toepassing vanaf 24 augustus 2023.

De beperking op diisocyanaten is hier in alle officiële EU-talen beschikbaar.

 

Lijst van stoffen (deze lijst van diisocyanaten is niet volledig):

De volgende tabel is opgesteld door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om het zoeken naar beperkende stoffen in bijlage XVII van de REACH-verordening te vergemakkelijken. De lijst is niet volledig.

 

Name

EC / List no.

CAS no.

2-methyl-m-phenylene diisocyanate

202-039-0

91-08-7

3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate

202-112-7

91-97-4

4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate

202-966-0

101-68-8

Hexamethylene diisocyanate

212-485-8

822-06-0

4-methyl-m-phenylene diisocyanate

209-544-5

584-84-9

4,4'-methylenedicyclohexyl diisocyanate

225-863-2

5124-30-1

m-tolylidene diisocyanate

247-722-4

26471-62-5

2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate

218-485-4

2162-73-4

2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate

219-799-4

2536-05-2

1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene

220-474-4

2778-42-9

1,5-naphthylene diisocyanate

221-641-4

3173-72-6

1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene

222-852-4

3634-83-1

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate

223-861-6

4098-71-9

2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate

227-534-9

5873-54-1

 

Source:  https://echa.europa.eu/de/substances-restricted-under-reach/-/dislist/details/0b0236e185347b62

 

Opleidingsniveaus

De beperking schrijft 3 verschillende opleidingsniveaus voor die vereist zijn voor verschillende toepassingen van diisocyanaten, de algemene opleiding als minimumvereiste en, afhankelijk van de blootstelling, een voortgezette opleiding en een gevorderde opleiding. Deze matrix zal u helpen de juiste opleiding te kiezen.